Co ze szczepieniami na COVID19 w gminie Buk?

Na całym świecie, w tym i w Polsce trwa akcja szczepienia na Covid19. Zgodnie z informacją z Narodowego Funduszu Zdrowia na terenie gminy Buk akredytację do udziału w programie szczepień uzyskała Przychodnia Vigilax i to tam będzie prowadzona akcja. Procedury przeprowadzenia szczepień i kolejność poszczególnych grup opisywaliśmy już wcześniej i można przeczytać o tym TUTAJ. Ważne jest, że osoby, które mogą mieć problem z dotarciem do punktu szczepień (np.

  • osoby samotne, które nie dysponują pojazdami, a miejsce ich zamieszkania stanowi problem w samodzielnym dotarciu na szczepienie,
  • osoby, które ze względu na wyznaczoną godzinę szczepienia, nie mogą skorzystać z pojazdów członków rodzin)

, będą miały możliwość skorzystania z transportu, którym koordynował będzie bukowski Ośrodek Pomocy Społecznej, natomiast osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą udać się na szczepienie do punktu szczepień, zostaną one wykonane w miejscu zamieszkania.

Każda osoba, która podda się szczepieniu, zobowiązana będzie do wypełnienia przed szczepieniem „Kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciwko COVID-19”. Dokument taki należy oddać w punkcie szczepień przed jego wykonaniem. Druki do wypełnienia będą dostępne w przychodniach, w aptekach, na poczcie, w Urzędzie Miasta i Gminy oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej. W każdej chwili można pobrać wersję do druku (link poniżej).
Kwestionariusz_szczepienia_z_oswiadczeniem

Możecie dzwonić również na specjalna infolinię:
989 to numer bezpłatnej, całodobowej infolinii Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19.

Przeczytaj również

Popularne