Debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk za 2019 rok

Przewodniczący Rady MiG Buk informuje, że podczas sesji absolutoryjnej Rady MiG Buk w dniu 25 czerwca 2020 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Buk za 2019 rok, w której oprócz radnych będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców Miasta i Gminy Buk.

Po zakończeniu debaty Rada Miasta i Gminy Buk przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi wotum zaufania. 

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem składa do Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Buk pisemne zgłoszenie zawierające: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających mu poparcia (poniżej wzór zgłoszenia).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, tj. do 24 czerwca 2020 r. do godz.1430. Zgłoszenia mieszkańców przyjmowane będą w biurze podawczym w Urzędzie MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Raport o stanie Miasta i Gminy Buk za rok 2019 (pobierz)

2. Zgłoszenie Mieszkańca (pobierz)

3. Lista osób popierajacych  zgłoszenie (pobierz)

 

www.buk.gmina.pl

Przeczytaj również

Popularne