Jeszcze o stawkach za wodę i ścieki

Podczas ostatniego wspólnego posiedzenia gminnych komisji: Komisji  Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, podczas dyskusji o nowych taryfach wody, radny Tomasz Giełda zadał pytanie czy doradca pan Andrzej Andrzejewski, który zajmował się opracowaniem dotyczącym nowych stawek za wodę i ścieki na terenie gminy Buk jest zatrudniony w spółce Aquanet, czyli firmie konkurencyjnej. W odpowiedzi od prezesa ZGK Buk radny uzyskał odpowiedź twierdzącą. Wypowiedział się również pan Andrzej Andrzejewski, który powiedział o obowiązującej go tajemnicy handlowej oraz poinformował, że Auanet nie ma w planach ekspansji terenowej lecz produktową i dalszą poprawę jakości oferowanych usług.

Przeczytaj również

Popularne