Poczta Polska znów chciała naszych danych- kolejna odmowa- brawo!

Burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam poinformował, że Poczta Polska ponownie zwróciła się o dane mieszkańców w celu rzekomego przeprowadzenia wyborów na prezydenta RP. Nasz włodarz ponownie odmówił, argumentując to kilkoma faktami o których poniżej.

Brawo za postawę, bądźmy twardo za nim w tej sprawie, bowiem praworządność jest ważna.

Jesteśmy w tym temacie murem za Panem.

 

Oto treść oświadczenia Burmistrza Miasta i Gminy Buk Pawła Adama:

Drodzy Mieszkańcy,
w dniu 24 kwietnia 2020 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Buku ponownie wpłynął wniosek z Poczty Polskiej o przekazanie danych ze spisu wyborców. Po dogłębnej analizie prawnej wraz z moimi współpracownikami uznałem jednoznacznie, że nie ma dziś podstaw prawnych do tego, by udostępniać dane osobowe naszych mieszkańców!

Za takim twierdzeniem przemawia fakt, że:
1 w dzisiejszym stanie prawnym nie przewiduje się w ogóle przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych, wobec czego wniosek Poczty Polskiej jest nieuzasadniony!
2️ wyborcy mają prawo do dnia 5 maja 2020 r. dopisywać i wypisywać się ze spisu wyborców, wobec czego przekazanie rejestru dziś skutkować mogłoby tym, że niektórzy nasi mieszkańcy nie mieliby możliwości wzięcia udziału w wyborach w ewentualnym trybie korespondencyjny!
3️ zakres danych osobowych, o które wnioskuje Poczta Polska, jest niezgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców!
4️ istnieje obawa, że przekazane dane osobowe mieszkańców w obecnym chaosie związanym z organizacją wyborów prezydenckich mogą być nienależycie zabezpieczone i wykorzystane przez osoby nieuprawnione, do czego jako ich administrator nie mogę dopuścić!

Drodzy Mieszkańcy, obejmując urząd Burmistrza uroczyście ślubowałem, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Zamierzam pozostać wierny złożonej przysiędze!

Z poważeniem
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Przeczytaj również

Popularne