Rowerzysto- przecież ciebie wcale nie widać?

Jedni swoje, a tradycjonaliści swoje. Bardzo częsta sytuacja, szczególnie w małych miejscowościach i wioskach, czyli na dworze ciemno, rowerzysta ubrany na ciemno i bez odblasków, rower bez oświetlenia. Dodajmy do tego lekceważenie przepisów drogowych i mamy pełen obraz sytuacji. Wszystko to uzupełniają słowa takiego użytkownika na zasadzie
" od 5, 10, 20 lat tak jeżdżę i nic się nie stało".
Co najlepsze, z własnych obserwacji wynika, że  taki widok raczej nie dotyczy pasjonatów kolarstwa, którzy raczej dbają o wszystkie powyższe zagadnienia.

Czy bohater takiej sytuacji się przejmuje? Nie, ale przejmuje się kierujący samochodem lub innym pojazdem mechanicznym z którym kontakt dla rowerzysty bardzo często ma skutek śmiertelny. W takiej sytuacji do akcji wkracza prokurator i kierowca pojazdu mechanicznego, który oprócz szoku i stresu ma również problemy prawne. Przypominamy dziś o obowiązkowym wyposażeniu jednośladu.

Obowiązkowe wyposażenie roweru:

 • z przodu - co najmniej jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej (może być światło migające),
 • z tyłu - co najmniej jedno światło odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej,
 • co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
 • dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.


  UWAGA ! Od 8 października 2013 roku nie musimy mieć zamontowanych świateł na rowerze wtedy gdy nie jest ono wymagane - czyli np. w dzień. Możemy więc lampki posiadać np w kieszeni, lub w plecaku, albo nawet w domu - jesli nie zamierzamy jeździć po zmroku. UWAGA ! nie dotyczy to odblasku tylnego o barwie czerwonej, który musi być zamontowany na stałe.

  Rowerem po drodze

  Rowerzysta jest obowiązany:

  • korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
  • zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym, gdy porusza się po drodze dla rowerów i pieszych.

  Jeśli nie ma drogi przeznaczonej specjalnie dla rowerzystów lub nie można z niej korzystać np. z powodu robót drogowych, wtedy kierujący rowerem powinien poruszać się poboczem, a jeżeli nie nadaje się ono do jazdy – jezdnią (możliwie blisko prawej krawędzi).

  Przepisy zabraniają ruchu rowerów po drogach ekspresowych i autostradach.

  Wyjątek

  Rowerzysta może korzystać z chodnika lub drogi dla pieszych, gdy:

  • opiekuje się osobą w wieku do 10 lat kierującą rowerem,
  • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów,
  • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź czy gęsta mgła).

  Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

  Z dzieckiem na rowerze

  • Dzieci poniżej 10-tego roku życia mogą poruszać się na rowerze jedynie pod opieką osoby dorosłej.
  • Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem, że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę. Dozwolone jest przewożenie dziecka w przyczepie rowerowej.
  • Przewozić dziecko na rowerze lub w przyczepie rowerowej może tylko osoba, która ukończyła 17 lat.

  Rowerzysta a przejście dla pieszych

  Zbliżając się do przejścia dla pieszych rowerzysta jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

  Podobnie jak inni kierujący, rowerzysta ma zakaz:

  • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
  • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
  • jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych.

  Rowerzysta obowiązany jest przestrzegać następujących zakazów:

  • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, (dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego),
  • czepiania się pojazdów,
  • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach,
  • kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
  • korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

  Bezpieczeństwo rowerzystów zależy również od innych uczestników ruchu. Przede wszystkim kierowców samochodów, którzy powinni respektować pierwszeństwo przejazdu rowerzystów w miejscach wskazanych przepisami, i tak:

  • zbliżając się do przejazdu dla rowerzystów kierujący jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe,
  • jeżeli skręca w drogę poprzeczną, również jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić,
  • przejeżdżając przez drogę dla rowerów poza jezdnią, kierujący jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi,
  • kierującemu pojazdem zabrania się wyprzedzania pojazdu na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany.

  Ponadto podczas wyprzedzania roweru, kierujący jest obowiązany zachować odstęp nie mniejszy niż 1 m.

info: http://www.poznan.policja.gov.pl

Przeczytaj również

Popularne