To co Wy tam tak naprawdę robicie?

Artykułu 61 Konstytucji RP zapewnia obywatelom dostęp do informacji publicznej. Panie burmistrzu poniżej jeszcze raz pytanie i Pana odpowiedź:

Pytanie brzmiało:

“W odniesieniu do decyzji zakupu samochodu na potrzeby urzędników UM Buk proszę o przedstawienie analiz zakupu samochodu. Na jakiej podstawie została podjęta decyzja o formie finansowania poprzez zakup na własność, czy były brane pod uwagę inne formy finansowania. Proszę o przedstawienie analiz  jakie zostały wykonane. Proszę o udostępnienie i bezzwłoczne upublicznienie wszystkich dokumentów”

Odpowiedź:

“Jeżeli chodzi o VW, markę  nie mam obowiązku żadnych analiz przedstawiać. Jestem burmistrz, jestem burmistrzem biorę odpowiedzialność za wydatkowanie środków. Wydatek był poniżej kwoty przetargowej, więc apeluję o rozsądek i rozwagę. Naprawdę w takich sprawach. I nie zamierzam przedstawiać żadnych analiz”

Jeżeli takich analiz nie ma to nie musi Pan ich przedstawiać, jeżeli są, to ma Pan obowiązek takie analizy przedstawić zgodnie z artykułem 61 Konstytucji RP.  

Pytanie zatem, czy te analizy zostały wykonane czy nie? Bo jeśli nie to oznacza dla mnie, że decyzja o wydaniu 100 tys. z naszych podatków nie miała podstaw merytorycznych i w moim odczuciu jest wyrazem braku profesjonalizmu i poszanowania publicznych środków, którymi Pan dysponuje. Jeśli jednak analizy zostały wykonane, a Pan publicznie deklaruję, że ich nie udostępni, to w sposób bezpardonowy dopuszcza się Pan złamania prawa.

Dlaczego zatem kilkadziesiąt minut wcześniej w sprawie 17tys. dotacji na oświetlenie ledowe, otrzymaliśmy bardzo rzeczową i merytoryczną odpowiedź. Dlaczego przy 17tys została wykonana merytoryczna analiza i ją otrzymaliśmy, a przy 100tys już nie?

Dziękuję Panie Wojtku za to, że ma pan odwagę pytać i dociekać. Na tle pozostałych radnych jest Pan nielicznym wyjątkiem, który stoi na straży demokracji. Mam głębokie przekonanie, że burmistrz Paweł Adam będzie czerpał z Pana postawy pozytywne wzorce i przyszłości powstrzyma się, zapanuje nad emocjami i w sposób merytoryczny będzie odpowiadał na pytania i interpelacje przedstawiane przez radnych w swoim imieniu, a przede wszystkim w imieniu mieszkańców, suwerena, który powierzył mu władzę.

Jeszcze jedna ważna kwestia, która została przedstawiona na sesji przez radnego Tomasza Giełdę w sprawie boiska sportowego w parku Harcerza. To był również głos mieszkańców, nie tylko randego Giełdy. Proszę zatem wsłuchać się w głos społeczności, a nie odbierać to przez pryzmat osoby składającej interpelację. Pan ma inne zdanie na ten temat, radny Giełda i część społeczeństwa inny. To jest ten czas aby wprowadzić w życie dialog społeczny i przed podjęciem decyzji skonsultować tak istotne społecznie decyzję. Dialog nie polega na odrzuceniu i narzuceniu swojej racji podpierając się pełnioną funkcją. 

Panie burmistrzu, wydał Pan moje 100 tysięcy. Przepraszam, nie tylko moje, ale innych mieszkańców również. Ja mam prawo pytać i żądać wyjaśnień. A Pan z szacunkiem je wydawać i udzielać odpowiedzi. W tym przypadku moje odczucia są niestety negatywne. Mam nadzieję, że weźmie Pan pod uwagę te słowa i następnym razem nie będzie się opierał na swojej pozycji burmistrza, lecz merytorycznych argumentach przy wydatkowaniu publicznych środków. Mam prawo do takiej oceny. To że ma Pan prawo je wydać, czego nikt nie kwestionuje,  nie oznacza, że ja, mieszkańcy nie mamy prawa domagać się wyjaśnień. Nie jest to wynikiem braku rozwagi i rozsądku. Rozsądek podpowiada mi, żeby kontrolować na co wydawane są moje podatki a rozwaga nakazuje pytać. 

Na każdej sesji poruszanych jest wiele ważnych spraw dotyczących gminy i jej mieszkańców. Pytanie zatem drodzy radni, dlaczego większość z Was milczy. Nie macie nic do powiedzenia, nie interesuje Was to? To co Wy tam tak naprawdę robicie?

 Obserwator Buk

Przeczytaj również

Popularne