Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk

We wtorek 16 czerwca o godz. 17:00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5 odbędzie się wspólne posiedzenie gminnych komisji: Komisji  Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Porządek posiedzenia:

1.    Omówienie projektów uchwał.

2.    Zaopiniowanie wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za 2019 rok.

3.    Omówienie sprawozdania z realizacji programu mieszkaniowego za 2019 rok.

4.    Omówienie sprawozdania z realizacji planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych
za 2019 rok.

5.    Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

6.    Raport o stanie gminy na koniec 2019 roku.

7.    Sprawy bieżące.

Przeczytaj również

Popularne