Wyniki konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021

Dziś kolejne informacje związane z przyznanymi środkami w związku z  konkursem na realizację zadań publicznych w roku 2021 w Mieście i Gminie Buk z następujących priorytetów:

 

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 1: podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


Organizacja i realizacja imprez patriotycznych z okazji świąt narodowych: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT- 3000 złotych.

 

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Przygotowanie i przeprowadzenie imprez wędkarskich w roku 2021: PZW Okręg w Poznaniu Koło nr 02 „Baszta” w Buku- 4000 złotych.

8 Otuski Bieg Przełajowy: Stowarzyszenie Bukowski Klub Biegacza- 8000 złotych

Szkolenia wędkarskie młodzieży w gminie Buk: Młodzieżowa Szkółka Wędkarska  Buk- 8000 złotych

Organizacja imprez strzeleckich w Gminie Buk: LOK Biuro Zarządu Wojewódzkiego w Poznaniu- 7000 złotych.

 

Wyniki konkursu ofert na 2021 rok na wspieranie realizacji zadań publicznych Gminy Buk w zakresie Priorytetu 4: turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Cykl imprez turystycznych PTTK w mieście i gminie Buk: Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze Zarząd Oddziału w Buku- 17000 złotych.

Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji letnich. Obóz i kolonia w Międzywodziu: Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerstwa SKAUT- 16000 złotych.

„Młodzi wędrownicy z pasją”: Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo- 7000 złotych.

 

 

 

Przeczytaj również

Popularne