Zasady korzystania ze sportowych obiektów otwartych po" odmrożeniu"

Ośrodek Sportu i rekreacji w Buku podał zasady korzystania z boisk i bieżni, które są w zarządzaniu ośrodka. Osoby, które planują korzystać powinny się zapoznać.

 

 1. Obiekty OSiR otwarte są dla uczestników zajęć w dni powszednie w godz. 15:00-22:00, a w soboty i niedziele w zależności od zapotrzebowania.
 2. Korzystać można z boisk otwartych z wyłączeniem placów zabaw, Skateparku, siłowni zew., strefy workout’u oraz górki saneczkowej (dotyczy wszystkich obiektów)
 3. Wstęp na boiska możliwy jest tylko i wyłącznie po zgłoszeniu mailowym u administratora obiektu (OSIR) – osirbuk@post.pl lub telefonicznym 8 149 140 zgłoszenie powinno zawierać informację o planowanej ilości zajęć treningowych i osobie odpowiedzialnej za daną grupę.
 4. Administrator ustala grafik zajęć zgodnie z nadesłanymi zgłoszeniami. Wcześniej przyjęte harmonogramy tracą ważność (w tym zapisy przez platformę MojeBoisko.pl). Grupy, które do tej pory były przypisane do danej godziny będą miały do niej dostęp w pierwszej kolejności.
 5. Nie przewiduje się przeznaczania tzw. godzin dla wszystkich (luźnych wejść) – z wyjątkiem bieżni lekkoatletycznej – z zachowaniem ilości osób maks. 6.
 6. Na każdym boisku może przebywać maks. 6 osób (w przypadku treningów 6 zaw.+ trener). Na korcie tenisowym maks. 4 osoby.
 7. Każde zajęcia trwają 45 min. Po każdych zajęciach następuje 15 min przerwy na wyjście grup ze stadionu i wejście nowych grup.
 8. Grupy wchodzą na teren stadionu maks. 5 min przed planowanymi zajęciami. Nie ma możliwości  wcześniejszego wejścia i czekania na zajęcia.
 9. Dzieci do lat 13 przychodzą pod opieką rodziców/opiekunów prawnych. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany odebrać  dziecko po zakończonym treningu. Rodzic/opiekun prawny nie może przebywać na obiekcie podczas trwania treningów/zajęć.
 10. W przypadku korzystania z boisk sportowych OSiR będą obowiązywały następujące zasady bezpieczeństwa:
 • zachowanie dystansu społecznego,
 • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
 • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC) – osoby korzystające z boisk muszą być przebrane (gotowe do zajęć)
 • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego

Administrator nie udostępnia sprzętu treningowego (piłki, sprzęt lekkoatletyczny itp.). Kluby dezynfekują sprzęt we własnym zakresie.
Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiada osoba odpowiedzialna za grupę.

Nieprzestrzeganie  powyższych zasad będzie skutkowało zamknięciem całego obiektu do odwołania.

                                                                                                                 Dyrektor OSiR                                                                                           Buk

Przeczytaj również

Popularne