Redakcja

"Gazeta Bukowska"
adres redakcji: ul. Sokoła 2/1 64- 320 Buk
Wydawca- Tomasz Giełda
Redaktor naczelny- Tomasz Giełda
Kontakt: gazetabukowska@wp.pl 796064410

Numer RPR 3936.

Przeczytaj również