Drugi żłobek w Buku- informacje

Jak już wcześniej pisaliśmy w Buku powstaniedrugi żłobek. Dziś trochę więcej szczegółów. Placówka powstanie kosztem 1.814.480,00 złotych  a nazywać się będzie „Żłobek Miejski BUKOWIANKA”. Mieścić się w budynku po byłej fabryce "Bukowianka" a uruchomienie planowane jest pod koniec bieżącego roku.

Oprócz środków własnych inwestycja zostanie sfinansowana z pozyskanych przez gminę funduszy zewnętrznych:
– w ramach wsparcia z Rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (moduł 1a) gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 660.000,00 zł. Wkład własny wyniesie 174.980,00 zł,

– w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, urzędnikom udało się pozyskać kwotę 832.575,00 zł. Środki własne gminy to 146.925,00 zł. Fundusze pozyskane z WPRO pokryją także wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników.
Łączny koszt inwestycji to wspomniane 1.814.480,00 zł.


Przypominamy, że trwa nabór do cieszącego się doskonałą opinią przedszkola i żłobka "Pluszak" w Buku. Więcej informacji w placówce oraz na stronie internetowej.

 

Przeczytaj również

Popularne