Gminne dofinansowanie do wymiany źródeł ogrzewania. Zapisz się na listę rezerwową

Program wymiany źródeł ogrzewania dotowany przez gminę Buk cieszy się dużym zainteresowaniem. Niedawno pisaliśmy, że bukowscy radni przeznaczyli dodatkową kwotę 50 tysięcy złotych na ten cel, ale one również już się wyczerpały, co oznacza, że łączna kwota dotacji wyniosła aż 250 tysięcy złotych. Teraz Burmistrz Miasta i Gminy Buk tworzy listę rezerwową, co oznacza, że składane wnioski o przyznanie dotacji na wymianę pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną w roku bieżącym, będą rozpatrywane dopiero w przypadku zwiększenia środków w budżecie miasta i gminy Buk  w roku 2021, o czym Wnioskodawcy zostaną zawiadomieni oddzielnym pismem.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (pok. nr 21 tel. 618884442; e-mail konrad.wozniak@buk.gmina.pl.

Przeczytaj również

Popularne