Mieszkańcy Niepruszewa, Cieśli i Kalw zgłaszali gorszą jakość wody

Mieszkańcy Niepruszewa, Cieśle i Kalwy zgłaszali gorszą jakość wody pod względem zapachu i wyglądu. Jest wyjaśnienie problemu. Zgodnie z komunikatem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku:

jest to związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Kalwach, która była konieczna ze względu na coraz gorszy stan wody uzdatnionej jak i wyeksploatowanie samej Stacji. Planowany termin zakończenia inwestycji – wrzesień 2021r. Wykonawcą inwestycji jest Firma Aqua-Soft s.c.

Przeczytaj również

Popularne