Warsztaty konsultacyjne - Plan Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań

W związku z zainicjowaniem przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prac nad „Planem Adaptacji do Zmian Klimatu dla Metropolii Poznań”, uprzejmie zapraszamy do udziału w warsztatach konsultacyjnych online poświęconym:

  • identyfikacji najważniejszych obszarów problemowych dotyczących zmian klimatu w gminie;
  • wypracowaniu niezbędnych rozwiązań lokalnych problemów klimatycznych;
  • wskazaniu potencjalnych barier na drodze do wdrożenia działań adaptacyjnych w naszym regionie.

Nadrzędnym celem warsztatów jest wzmocnienie współdziałania różnych grup społecznych na rzecz klimatu i odpowiedzialnego korzystania ze środowiska.

Warsztat dla mieszkańców gminy Buk odbędzie się w dniu 10 maja w godzinach 17.00-19.00 w formule online poprzez Ms Teams. Osoby zarejestrowane otrzymają link do spotkania. Chcemy zapytać mieszkańców m.in. o następujące kwestie: Jakie zauważasz w Twojej gminie problemy związane ze zmianami klimatu oraz gdzie one występują w największym nasileniu (przykładowe lokalizacje)?  Jakie widzisz możliwości rozwiązania problemów związanych ze zmianą klimatu? Kto powinien to zrobić? Jakie zauważasz potencjalne bariery w rozwiązywaniu problemów ze zmianami klimatu?

 

Informacje (krótki opis oraz rejestracja) są dostępne tutaj.

Przeczytaj również

Popularne