fb
Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

Zaproszenie na Sesję Rady MiG Buk

28 kwietnia 2022 r. o godz.17:00 w Sali Miejskiej w Buku odbędzie się XLI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

P o r z ą d e k  s e s j i:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XLI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 18 marca 2022 r. oraz 24 marca 2022 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Pani Annie Wyszyńskiej-Klorek.
2) Nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Ryszardowi Milerowi.
3) Nadanie tytułu „ZASŁUŻONY DLA MIASTA I GMINY BUK” Panu Stefanowi Tonder.
4) Zmiana Uchwały nr XXVIII/252/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu.
5) Udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk Parafii Rzymskokatolickiej p.w.Św. Wawrzyńca w Niepruszewie.
6) Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Buku.
7) Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania.
8) Określenie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2022.
9) Nadanie imienia parkowi miejskiemu w Buku przy ulicy Dobieżyńskiej 27.
10) Ustalenie maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Miejskim Żłobku „Bukowianka” w Buku.
11) Wyrażenie woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Buk w stowarzyszeniu o nazwie:
Stowarzyszenie – Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku.
12) Konieczność dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ.
13) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobieżynie i Wielkiej Wsi w rejonie linii kolejowej E20 oraz dróg powiatowych nr 2458P i 2497P.
14) Zakres pomocy świadczonej przez Miasto i Gminę Buk na rzecz obywateli Ukrainy, w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
15) Zgłoszenie sołectwa Dobieżyn do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”.
16) Uchwalenie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2022-2026 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.
w Buku.
17) Uchwalenie Statutu Miasta i Gminy Buk.
18) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
19) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata
2022-2036.

IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

Przeczytaj również
Popularne